Random Post bài viết ngẫu nhiên cho blogspot

Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot. Cách thêm Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot . Widget bài viết ngẫu nhiên có ảnh cho blogspot. Code Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot
Sau đây VietSunny xin giới thiệu với các bạn một  thủ thuật blogspot là thêm Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot với cách thực hiện cực kỳ đơn giản, bất cứ ai cũng có thể tạo được chỉ bằng vài click.

Widget bài viết ngẫu nhiên có hình ảnh cho blogspot


Cách thực hiện

B1: Đăng nhập blogspot => Bố cục => Thêm tiện ích rồi Chọn Tiện ích HTML/JavaScript 
B2: Copy đoạn code bên duwois vào tiện ích HTML/JavaScript nhấn lưu

<style>#random-posts img{float:left;margin-right:10px;border:1px solid #999;background:#FFF;width:36px;height:36px;padding:3px}
</style>

<ul id='random-posts'>
<script type='text/javaScript'>
var rdp_numposts=5;
var rdp_snippet_length=150;
var rdp_info='yes';
var rdp_comment='Nhận xét';
var rdp_disable='Tắt Nhận xét';
var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
</script>
<script type='text/javaScript'>
function random_posts(json){a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rdp_posturl=rdp_posturl+'?m=0'}var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"}}};document.write('<li>');document.write('<img alt="'+rdp_posttitle+'" src="'+rdp_thumb+'"/>');document.write('<div><a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_snippet+'">'+rdp_posttitle+'</a></div>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span>'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</span>'}document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};
</script>
</ul>

Chú ý: 


  • Thay 5 bằng số bài viết bạn muốn hiển thị
  • 150 là số ký tự của đoạn trích dẫn nội dung bài đăng. 
  • Nếu không muốn hiển thị thông tin ngày tháng đăng bài và số nhận xét hãy thay yes thành ký tự bất kỳ khác.


Widget bài viết ngẫu nhiên không có hình ảnh cho blogspot

B1: Đăng nhập blogspot => Bố cục => Thêm tiện ích rồi Chọn Tiện ích HTML/JavaScript 
B2: Copy đoạn code bên duwois vào tiện ích HTML/JavaScript nhấn lưu

<div id="random-posts"></div>
<script type="text/javascript">
function getRandomPosts(json) {
    var maxEntries = 10;
    var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
    var indexPosts = new Array();
    for (var i = 0; i < numPosts; ++i) {
        indexPosts[i] = i;
    }
    indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
    if (maxEntries > numPosts) {
        maxEntries = numPosts;
    }
    var container = document.getElementById('random-posts');
    var ul = document.createElement('ul');
    for (i = 0; i < maxEntries; ++i) {
        var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]];
        var li = document.createElement('li');
        var a = document.createElement('a');
        a.title = entry.title.$t;
        for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
            if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
                a.href = entry.link[j].href;
                break;
            }
        }
        a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t));
        li.appendChild(a);
        ul.appendChild(li);
    }
    container.appendChild(ul);
}
</script>
<script src="http://www.vietsunny.net/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>

Chú ý: Thay  http://www.vietsunny.net/   thành đường link blogspot của bạn

Sưu tầm Nguồn " http://bittuot.blogspot.com/
Share on Google Plus

About Kecodon10 Nguyễn Đắc Tâm

Có nhiều người nói, 1 số thì bảo mình biến thái , 1 số lại nói mình lập di ,còn 1 số người lại bảo mình hơi kỳ quái vì lý do mình thích ngắm sưu tầm và nếu có cơ hội là chộp luôn . Nhưng mình thích vì điều đó sở thích mình là như zậy ở đâu có áo dài là lảng vảng đâu đó có mặt mình 1 linh hồn bí ẩn .. khà khà Mình rất vui khi mình được ngắm và chiêm ngưỡng Áo Dài Việt Nam 1 sở thích Bất diệt nơi Tâm hồn ... ^^